Dokumentation från projektträff

Dokumentation från projektträff

Den 6-7 november arrangerades projektträff på Gardermoen. Ett hundratal deltagare fick möjlighet att inspireras av goda exempel från projekt som har fått stöd av Interreg Sverige-Norge de senaste åren. Vidare diskuterades framtida samarbetsmöjligheter, Interregs roll som demokrati-vaccin och hur resultat kan kommuniceras och synliggöras på bästa sätt.

Nedan kan du ta del av material från konferensen.

Geir Endregard från Scandinavian Science Cluster berättade om projektets lyckade arbete med att få fler att intressera sig av naturvetenskap och teknik samt öka kunskapen om näringslivet och möjligheterna till sysselsättning på båda sidor av gränsen. Projektet har bl.a. resulterat i varaktiga utställningar på science center och nya lösningar för samarbete mellan skola och näringsliv, t.ex. genom virtuella företagsbesök.

 

 

 

Projektledare Mats Eriksson berättade om Felles Fjellrev där förvaltningsorganisationer i Norge och Sverige samarbetar om åtgärder, forskning och övervakning av fjällräven i Nordens Gröna Bälte (Trøndelag, Jämtland och Västernorrland). Målet är att lära av varandras förvaltningsmetoder och sprida kunskaper om aktuella problemställningar för fjällräven.

Resultatmässigt har projektet visa sig bära frukt. Fjällräven är fortfarande en rödlistad art, men under en tioårsperiod har beståndet tredubblats. Projekt är angelägna om att vara tillgängliga på olika plattformar, är aktiva på sociala medier och har bland annat producerat kortfilmer om fjällrävens framtid. Kolla in filmerna om Storm och Tinde!

 

 

Projektet Hela Gröna Vägen arbetar gentemot målet fossilfri transport i 2030. Guri Bugge berättade om projektets arbete med att bryta barriärer mellan hållningar och handling, om att nå ut till både politiska beslutsfattare och verkliga beslutsfattare – de som använder olika transportmedel – och att nyttja möjligheten att nå ut i andras events och på sociala medier. Bl.a. genom kon Bella vars gödsel blir till biogas.

 

 

 

 

 

 

Projektet SOL – Support quality of life arbetar för ökad spridning och användning av välfärdsteknologi, parallellt med utveckling av nya arbetsprocesser. Detta för att möta samhällets utmaningar med en ökad andel äldre och personer med kroniska sjukdomar samt tillgång till arbetskraft. Marit Heiberg och Elisabeth Lejroth berättade bl.a. om vikten av att involvera brukarna/kunderna och att teknologi ska användas där det är möjligt och där det ökar deras livskvalitet och självständighet i vardagen, och händer där det är nödvändigt.

Ta också del av filmen om hur projektet har arbetat med att implementera välfärdsteknik i organisationer, bl.a. visningsrum och ”tryggsäckar”. 

Felicia Casselbrant och Barbro Nordby från ecoINSIDE berättade om projektet som främjat klimatdriven tillväxt och arbetat aktivt med att stimulera företagen och organisationers FoU- och innovationsförmåga. Projektet har bl.a. etablerat Solenergiklyngen i Norge och arbetat för bättre hantering av slam- och matavfall i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal). ecoINSIDE har också varit en aktiv pådrivare för att fler kommuner ska ha en trästrategi och satsa mer på byggnader som binder CO2. Detta arbete vidareförs i ecoINSIDE 2.

 

 

Espen Holtan från Interregsekretariatet tog med deltagarna på en inspirerande resa om projektet Re:union. Projektet genomfördes med små medel 2005-2006. Bl.a. arrangerades två festivaler i Halden och Uddevalla och en arrangörshandbok togs fram för att stärka ungas kunskap om projektarbete och arrangemangsgenomförande. Idag ses långsiktiga effekter bland projektdeltagarna, som då var ungdomar. Flertalet deltagare från projektet arbetar idag med musik, t.ex. genom ett skivbolag som ger ut svensk/norska album, förband till Metallica och ett kvinnligt arrangörsnätverk.

 

Eystein Fiskum Hansvik från Prosesskompetanse bjöd på tips och trix om kommunikation. Han förmedlade bl.a. att det är viktigt att ta utgångspunkt i att projekt är till för att lösa eller förbättra något, för någon. Vad görs, och för vem? Varför samarbetar vi för att nå våra mål? Vad blev resultatet och för vem är det viktigt? Dessa frågor bidrar till kontexten, och säger något om vem vi ska nå ut till. Om vi ställer oss de stora frågorna är det enklare att hitta budskapet, målgruppen och rätt kanal!

 

 

 

 

Under dagarna fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter vid både fikapauser och speed meeting, vilken genomfördes med imponerande engagemang. En av deltagarna på konferensen var Louise Floman från Europeiska kommissionen. Hon tipsade om gruppen ”Boosting EU Border Regions”. Det är ett onlineforum för nätverkande och dialog, och ger en möjlighet att lära av varandra och vara uppdaterad om vad som händer på och runt gränserna i EU. Någonting att spana in i väntan på nästa Interreg-träff!

 

 

Till sist ett tips – lyssna in Huma Luma, som konferensdeltagarna hade ynnest att få höra live. Bl.a. har det varit med på Ukas Urørt på NRK P3, och vi tror vi kommer få se och höra mer av Halden-bandet framöver.