Guidade upplevelser i hållbara SITE

Guidade upplevelser i hållbara SITE

Sälen, Idre, Trysil och Engerdal utgör den så kallade SITE-regionen i gränsområdet i Inre Skandinavien. Besöksnäringen är högt prioriterad i SITE och i Interregprojektet ”Scandinavian Mountains” som pågått 2015-2018 har de fyra kommunerna vidarefört arbetet med att utveckla regionen till en internationell och hållbar turistdestination.

Under 2018 nådde projektet målsättningen om att certifiera hela SITE som ”bærekraftig reisemål”. Sälen och Idre blev då de första svenska destinationerna att kvalificera sig för den norska kvalitetsmärkningen, med stöd från SITE-projektet och Innovasjon Norge. Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling utifrån natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Trysil kvalificerade sig för märket 2013 och blev ommärkt 2016, och Engerdal tilldelades certifieringen 2017. Hållbarhetsarbetet i SITE har gett en ny dimension i resemålsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv och bidrar till att medvetandegöra både kommunerna och besöksnäringen.

SITE-projektet har även arbetat med produktutveckling och internationalisering och man har hämtat nya erfarenheter och kunskaper samt etablerat samarbeten inom regionen och utåt mot internationella samarbetspartners. Bl.a. har ett guidenätverk etablerats och man har lanserat broschyren”Guidede opplevelser i to land” med 15 olika utvalda guidade turer i SITE, varav flera av produkterna utvecklades genom nätverket. Projektet har också stöttat etableringen av åtta nya verksamheter inom naturbaserad guidning. Genom erfarenhetsutbyte i guidenätverket och med stöd av SITE:s internationaliseringsmodell har dessa företag kunnat gå raskt framåt i sin utveckling. De har även fått möjlighet att testa sina produkter i internationellt säljarbete genom visningsturer med turoperatörer och har redan haft internationella gäster i två år.

Fler resultat och erfarenheter från SITE kan läsas i projektets slutrapport.