Uppdraget

Uppdraget

Gränslöst samarbete

Målet med projektet är att ge nyanlända ungdomar förutsättningar för att bo och verka i ett lokalt samt gränsöverskridande samhälle. Projektet ska skapa verktyg och kunskap till framtida yrkesval, vilket i sin tur bidrar till ökad sysselsättning och etablering av nya företag. Detta gör vi genom en skräddarsydd entreprenörskapsutbildning där fokus ligger på de sociala och medborgerliga kompetenserna samt initiativförmåga och företagaranda.

Mer om projektet kan du ta del av i artikeln Uppdraget – Entreprenörskap för nyanlända, denna film och  i slutrapporten.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Ung Företagsamhet Fyrbodal
NORSK PROSJEKTEIER Ungt Entreprenörskap Östfold
EU-STÖD 324 999
STATLIGE IR-MIDLER 175 000
TOTALBUDGET 999 998
PROJEKTTID 1 jan 2017 31 dec 2019
KONTAKTPERSON Linn Fritzwik
http://ungforetagsamhet.se/interreg