The Hub of Entrepreneurship

The Hub of Entrepreneurship

The Hub of Entrepreneurship

Projektetmålet är att utveckla och sprida en Svensk/Norsk helt ny metod där man använder sig av kreativa processer och människors olikheter för att skapa nya innovativa idéer och tillväxtföretag.

Projektet är avslutat. Läs mer om det i artikeln Kreativa processer, jämställdhet och mångfald framgångsfaktorer för ökat företagande och i slutrapporten.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Falun Borlänge-regionen AB
NORSK PROSJEKTEIER Hamarregionen Utvikling
EU-STÖD 284.405 €
STATLIGE IR-MIDLER 92.000 € (736.000 NOK)
TOTALBUDGET 752.811 €
PROJEKTTID 1 maj 2016 – 30 april 2019
KONTAKTPERSON Karin Andrén och Eli Bryhni
WWW facebook.com/TheHubofEntrepreneurship