Mitt Europa som vykort

Mitt Europa som vykort

#EUinmyregion #MittEuropa

Kommissionen i Bryssel vill ha foton från era projekt!

Skicka en fin bild som visar ert projekt till Europeiska kommissionen och ni kan få upptryckta vykort som tack tillbaka.

Skicka en bild av projektet till info@euinmyregion.eu (ange “EUinmyregion postcards” i ämnesfältet). Se exemplet ovan och skicka med en jättekort beskrivning på engelska, totalbudget i euro och hur mycket av det som är EU-stöd.

Här kommer ett ytterligare exempel på hur du kan skriva; en kort rubrik, lite beskrivande text, var projektet pågår, totalbudget inklusive EU-stöd och stödet särskilt utskrivet samt en adress till en webbplats där projektet presenteras:

Recruiting skilled workers

The construction sector is important for the development of attractive housing, facilities and infrastructure. Achieving skills supply is crucial for renewal in line with climate goals, innovations and global trends. VADH will develop a collaborative structure that ensures the provision of cross border skills. We develop models for recruitment, education, continuing education and mobility that are sustainable and flexible and also focus on equality to recruit more women in the sector.

Interreg Sweden and Norway, Inner Scandinavia,

Budget 1 750 997 EUR including 525 498 EUR EU funding
www.VADH.eu

Mer information och villkor för att delta finns på kommissionens webbplats för Mitt Europa.