Artikkel om velferdsteknologi fra prosjektet Eteam

Artikkel om velferdsteknologi fra prosjektet Eteam

velferdsteknologi

Denne artikkelen om velferdsteknologi ble presentert på en konferanse i Italia av prosjektet Eteam.