Oppstart av prosjektet VITAL

Oppstart av prosjektet VITAL

I framtiden ställs det krav på tätare samverkan mellan alla aktörerna inom hälso- och sjukvården, och nya metoder behöver prövas och utvecklas för detta. Projektet tar sikte på att utveckla digitala tjänster och produkt inom fler områden, så som fallprevention, hörselscreening och inom några av primärvårdens behov. Detta göras i samarbete med små och medelstora företag för att få fram bättre tekniska lösningar, ge effektiv och förebyggande vård, och samtidig stärka företagen i gränsregionen.