BXC -Skapar vinnare genom samarbete

BXC -Skapar vinnare genom samarbete

Business X Country

Syftet med detta projekt, som har drivits av Norges Skiforbund och Svenska Skidförbundet, har varit att ge små och mellanstora företag bättre möjligheter att växa genom att samverka med skidsporten. Nya mötesplatser har skapats, för att eliminera gränshinder och får fler aktörer att samarbeta över gränsen. Nästan 200 företag har varit med i nätverket och fått nya verktyg för att utvecklas.

Hållbarhet, miljö- och klimatfrågor har också varit ett stort fokus under projektets genomförande.

Även om projektet nu är avslutat, fortsätter träffarna och projektägarna planerar att arbeta vidare inom nya områden.

Läs gärna slutrapporten här.