Ökad kunskap om grön omställning

Ökad kunskap om grön omställning

Projektet Ingoskog, som löpt från september 2017 till och med augusti 2020, har haft som syfte att öka forsknings-, utvecklings- och  innovationsförmågan till grön omställning med skogen som resurs och att bidra till ökad samverkan mellan aktörer med skogen som gemensamt intresse. Genom aktiviteter såsom forskning, metodutveckling och etablering av nätverk för samverkan kring skogens olika värden har Ingoskog resulterat i en rad publikationer, nätverk och framtida projektidéer.

Så här säger en av de medverkande:

”Workshopen om sätrar tillsammans med en av forskarna som vi genomförde i Stöllet var mycket värdefull, tycker jag. Det känns jätteroligt  att få vara med och bidra till något som blev en artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift. Att det vi diskuterade då bidrar till  forskningsresultat. Sedan var arbetet med landskapsresursanalys spännande.” Ingela Kåreskog, skogsägare och ägare till Kårebolssätern samt styrelseledamot i Norra Ny Utveckling Ekonomisk förening.

Genom ett kontinuerligt  kommunikationsarbete har resultaten från projektet spridits till en bred målgrupp och kommer även fortsättningsvis att bidra till kunskapsspridning om grön omställning till ett hållbart samhälle med skogen som en viktig resurs.

Läs mer om projektets resultat i Ingoskogs slutrapport