Nu kan laxen leka igen!

Nu kan laxen leka igen!

Laxen i Vänern, Klarälven/Trysilelva är unik så till vida att den utgör en av ett fåtal helt sötvattenslevande och storvuxna laxstammar som finns kvar i världen.

Tidigare var laxens utbredningsområde från Vänern och hela älven upp till Femunden i Norge, en sträcka på ca 400 km. Detta gör Klarälvslaxen till en av de mest långvandrande som funnits.

Laxen var en gång mycket talrik men på grund av fisketryck, tillkomsten av vattenkraftsdammar och en storskalig flottningsverksamhet på älven, förstördes stora arealer av laxens livsmiljöer.

För att nå en gynnsam bevarandestatus av laxen har projektet Två länder én elv  arbetat med:

  • 5 km restaurering av älven genom att återföra sten, grus och block som skapar naturliga lekområden för laxen.
  • Övervakning för att kunna följa olika arters populationsstatus och se effekter av olika åtgärder.
  • Reetableringsplan for klarälvslaxen.
  • Laxens vandringsmöjligheter i älven.

Projektet Två länder en elv är nu avslutat och slutrapporten finns tillgänglig i sin helhet. Man har även skapat en film om arbetet med laxen.

Slutrapport

Film

Mer information om Två länder én elv finns under Beviljade projekt.