Workshop för att undersöka skogens olika värden

Workshop för att undersöka skogens olika värden

Att odla och bruka, att vandra i, jaga i, plocka bär och svamp i. Att hämta kraft och energi ur – på olika sätt. Ibland sammanfaller intressen och ibland går de isär. För att göra olika värden synliga och driva en hållbar utveckling i ett område, kan metoden landskapsresursanalys vara en väg framåt. Nu ska metoden provas i norra Klarälvdalen i Värmland, inom projektet Ingoskog.

Landskapsresursanalys, LRA, har sitt ursprung i “The European Landscape Convention”, ett initiativ från Europarådet och som undertecknades för snart 20 år sedan. Avtalet betonar vikten av att identifiera landskapets resurser genom forskning och undersökningar tillsammans med lokala aktörer, boende och olika intressenter i det område som berörs. Att analysera landskapets resurser genom LRA har utvecklats vid norska Aurland Naturverkstad AS i samarbete med Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, NBMU. Arbetssättet har prövats i norska Bakka, Nærøyfjorden med inspiration från liknande arbetssätt i bland annat engelska Peak District.

I projektet Ingoskog kommer forskarna att prova LRA på ett lite annorlunda sätt. Syftet är att belysa hur olika intressen och värden i skogen kan identifieras och kommuniceras, för att aktörer med olika intressen ska kunna mötas och nyttja skogen på ett hållbart sätt.
En ökad kunskap om grön omställning, ekologisk hållbarhet och bioekonomi bland olika aktörer kan stärka kapaciteten att utveckla metoder för att bevara värden, hantera konflikter och för att optimera ett hållbart utnyttjande av skogen som resurs.

– Nu provar vi arbetssättet i norra Klarälvdalen på ett anpassat sätt för att se om det kan vara till hjälp att synliggöra och kommunicera skogens olika värden mellan olika aktörer och intressen. Det handlar ytterst om att göra det möjligt för människor att bo och verka i våra skogslandskap, på ett sätt som är långsiktigt hållbart, säger Margareta Dahlström, projektledare för Ingoskog och professor i kulturgeografi.

I norra Klarälvsdalen kommer det att genomföras två workshopar, en i maj och en i höst,som en del av LRA. Arbetet ingår i projektet Innovation för grön omställning i skogen, Ingoskog – ett EU Interregprojekt med svenska och norska partners i området Inre Skandinavien. EU:s Interregprogram Sverige-Norge syftar bland annat till att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö, där hållbar lokal och regional utveckling är en viktig del.

Läs mer om projektet på ingoskog.org

På bilden syns Nina Christensson, Kristin Gustafsson, Henrik Grund (student) och Margareta Dahlström som förbereder workshopar.