Tillgängligt stöd i programmet

Tillgängligt stöd i programmet

Interreg Sverige-Norges tionde utlysning har precis avslutats och totalt sju projekt beviljades stöd. Tre projekt i Nordens Gröna Bältetvå projekt i Inre Skandinavien och två projekt i Gränslöst Samarbete.

Fler och fler projekt inom programmet avslutas, och du kan läsa mer om dem i vår projektbank. Vartefter projekten avslutas, kan summan av medlen som blir över per insatsområde ändras.

Tillgängliga medel i respektive insatsområde på svensk sida ser per den 28 november 2019 ut enligt nedan.

 

  • Innovativa miljöer:                       552 122 EUR.
  • Små & medelstora företag:        938 978 EUR.
  • Natur- och kulturarv:                     39 905 EUR.
  • Hållbara transporter:                   383 370 EUR.
  • Sysselsättning:                           2 158 230 EUR.

På norsk sida är budgeten fördelad per delområde, och tillgängligt stöd ser ut enligt nedan:

  • Nordens Gröna Bälte: ca 2,5 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Inre Skandinavien: ca 5,5 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Gränslöst Samarbete: ca 234 000 NOK tillgängliga medel.

När kan ni ansöka om projekt? 

Nästa utlysning i programmet är den 15 januari-15 februari 2020. Förstudier kan ansökas löpande. Läs mer i projekthandboken och ta gärna kontakt med oss i sekretariatet i god tid innan ni skickar in en ansökan.

Hur lång kan projekttiden vara? 

Sista slutdatum för ett projekt är den 30 september 2022. Startdatum för ett projekt kan vara tidigast det datum då ansökan skickas in på svensk och norsk sida. I nästa utlysning kan projektperioden alltså som längst vara 2 år och 8,5 månader. Observera att beslut om stöd tas i april/maj 2020. Väljer ni ett startdatum innan beslut tas startar ni projektet på egen risk.

En förstudie kan pågå max. 12 månader.

Vad händer om fler projekt söker stöd och det inte finns tillräckligt för alla?

Då kommer programmets övervakningskommitté att prioritera vilka projekt som ska få stöd. Övervakningskommittén består av medlemmar från hela programgeografin.