Europadagen – för fred och sammanhållning!

Europadagen – för fred och sammanhållning!

På Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen och betraktas i dag som startskottet för EU. I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart.

I programmet för Interreg Sverige-Norge bidrar vi till att bibehålla det fredliga samarbetet. Inte minst i Karolinerprojektet – Fokus fred, som visade på den goda relationen mellan jämtar och trønder. I projektet har man valt att att fokusera på fredsaspekten i det allmänmänskliga och gemensamma istället för att lyfta fram krigsskildringar. En önskad effekt var att fredsperspektivet skulle få långsiktiga effekter på barn och ungdomars syn på vikten av fred och gemenskap. I slutrapporten kan ni hitta mer information om projektets resultat.

EU-kommissionens svenska Facebooksida uppmärksammar man Europadagen med flera seminarier den 10 maj.

Välkommen att delta!