Rapport om programmet för 2020

Rapport om programmet för 2020

Som en del i den årliga genomföranderapporten till kommission sammanställs en populärversion.

Läs rapporten rapporten under rubriken Programdokument.