Följ årets smoltutvandring i Klarälven

Följ årets smoltutvandring i Klarälven

I slutet av april startade årets smoltutvandringsprojekt i Klarälven i regi av projektet Två länder – en élv. Ryssja och skruvfälla är uppmonterade strax uppströms bron 62:an i Edebäck/Gunnerud med vars hjälp man fångar, märker, återutsätter och återfångar en del av den smolt (d.v.s. utvandringsfärdiga lax/öringungar) som startar sin nedströmsvandring från uppväxtmiljöerna i norra Klarälven.

Genom andelen märkt smolt som återfångas kan man beräkna hur stor mängd naturproducerad smolt som totalt startat sin nedvandring till Vänern och passerat platsen. Dels är detta viktigt för att övervaka hur lax- och öringpopulationen mår just nu, dels för att se hur de utvecklas och svarar på olika åtgärder, men även för att kunna förfina de modeller som finns för laxpopulationen.
Fångad laxsmolt märkt med en Streamer tag.

Delprojektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads universitet och Sportfiskarna och är bemannat med minst två personer alla dagar i veckan från slutet av april till och med slutet av juli. Vill ni besöka platsen och se hur allt detta går till går det bra att kontakta antingen projektledare Pär Gustafsson (Länsstyrelsen Värmlands län) på telefon 010-224 74 40 eller Robin Lindgren (Sportfiskarna) på telefon 070-424 20 35. Du kan också läsa mer på Två länder – en élvs hemsida.

Om projektet Två länder – en élv
Alla åtgärder inom projektet ska bidra till att lekbeståndet av lax ska ökas tiofalt på tio år i Klarälven-Trysilelva-Femundselva. Det är egentligen en älv med flera namn men den har olika benämningar eftersom den rinner över mellan Sverige och Norge. Älven, dess biologiska mångfald och ekosystemtjänster känner inte av nationsgränsen. Projektet syftar till förbättrad ekologisk status bland annat genom miljöanpassning av vattenkraften så att den i dag låga naturliga reproduktionen av lax och öring i vattendraget kan öka. En annan åtgärd är att återetablera laxen till sina hemområden på norsk sida. Om projektet lyckas skapa förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet kommer också många andra arter och värden gynnas parallellt.