Inbjudan till workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Inbjudan till workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Datum: 25 september 2019
Tid: 9.30–16.30
Plats: Kulturhuset Väven, Storgatan 46A, Umeå

Globaliseringens utmaningar känner inga gränser. Allt oftare framstår samarbete med andra länder som mer effektivt och ibland helt nödvändigt. I vissa fall är det helt uppenbart, som exempelvis när det gäller klimatfrågor, energiförsörjning och migration. Samarbete kan ge bättre effekt även inom forskning, innovation och näringslivsutveckling. Många gånger handlar det om att inte uppfinna hjulet på nytt utan att tillsammans med andra utveckla lösningar som är baserade på tidigare erfarenheter.

Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet samt Föreningen Norden har utvecklat regionala workshops för att introducera arbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Detta är en s.k. makroregional strategi som öppnar möjligheter för regionala och lokala aktörer, myndigheter, föreningar och företag att bli delaktiga i och dra nytta av samarbetet inom EU.

Workshopens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny samarbetsform. Under workshopen får deltagarna kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete kommer också att diskuteras.

Komplett inbjudan med ytterligare information om workshopen finns här.

Klicka här för att registrera dig.