Fossilfri gränsregion 2030

Fossilfri gränsregion 2030

Fossilfri gränsregion 2030 bygger vidare på det tidigare projektet Hela gröna vägen där samtliga 14 kommuner i Fyrbodal och 25 kommuner i Østfold och Follo åtog sig att bli fossilfria avseende transporter senast år 2030. Den tidigare satsningen handlade bland annat om att fastställa en gemensam riktning framåt och visa på goda exempel som underlättar införandet av fossilfria transporter. Det gav resultat. Hela gröna vägen bidrog bland annat till etablering av över 1000 nya laddpunkter, fem tankstationer för biogas och möjliggjorde att över 1000 offentliga verksamheter, företag och invånare provkörde fossilfria transportmedel.

I projekt Fossilfri gränsregion 2030 går parterna vidare genom att ta de konkreta steg som behövs för att nå fossilfrihet. Kommunerna i gränsregionen byter fortlöpande till fossilfria fordon, antalet laddstationer ökar successivt och det finns konkreta planer för ytterligare utbyggnad för biogas.

Påverka genom inköp och upphandling

Kommunerna har en central roll i omställningen till fossilfrihet, inte minst som arbetsgivare och genom den påverkansmöjlighet man har vad gäller inköp och upphandling. Tillsammans är kommunerna en gigantisk marknadsaktör som köper varor och tjänster för miljarder per år, varav transporter av både gods och människor är betydande.

Kommunerna i projektet har därför bland annat erbjudits gratis kompetensutveckling inom kommunal samordnad varudistribution, som är en beprövad metod för att minska transporter. Det har resulterat i att några svenska kommuner samarbetar i en förstudie för att utreda om de ska ha samordnad varudistribution. En norsk kommun kommer delta som observatörer och har även sökt medel för att starta en egen förstudie.

Även de stora tillverkarna av tunga lastbilar och arbetsfordon satsar fossilfritt på el och biogas. Det öppnar upp möjligheterna för fossilfria transporter med tunga fordon i kommunerna som deltar i projektet. Projektet har genomfört ett gemensamt diskussionsevent med åkare och aktörer som upphandlar med ambitionen att komma fram till en framgångsrik upphandlingsmodell för bägge parter.

Ett glatt gäng som genom projektets utlåningscentral bytte ut diesellastbilen mot en eldriven lätt lastbil. När låneperioden var slut ville de inte lämna den ifrån sig. Exemplets makt är stor. Att pröva själv är större. Foto: Martin Norderhaug

Låna och testa fossilfria arbetsfordon

Projektet vänder sig också aktivt till det lokala näringslivet. Insatserna ska leda till en ökad användning av fordon som drivs av förnybara klimatneutrala drivmedel samt fortsatt utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning.

En del i detta handlar om omställning till fossilfria arbetsmaskiner där man har stor nytta av att samarbeta över gränsen. De norska parterna i projektet har en framgångsrik utlåningscentral som erbjuder möjligheten att testa nya fossilfria arbetsfordon och arbetsmaskiner. Allt från fossilfria traktorgrävare till eldrivna trädgårdsredskap finns tillgängligt. Du lånar det du behöver, och testar i din vardagliga verksamhet under några veckor. På svensk sida drar man erfarenhet av detta och en inventering av kommunernas befintliga flotta och kommande behov pågår.

Interreg firar 30 år vilket vi uppmärksammar i en artikelserie.  Projektet Fossilfri Gränsregion 2030 hör till temat ett grönt och klimatsmart Europa.