CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management Training

CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management Training

Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig krissituation, men det saknas ofta tid och resurser. Med nya IT-verktyg som komplement till traditionella övningar kan organisationer öva krishantering var som helst, när som helst – via datorn, surfplattan eller mobilen. I projektet CriseIT 2 utvecklar forskare, företag och beredskapsansvariga i Värmland och Hedmark digitala verktyg och metoder som möjliggör att krisövningar kan genomföras oftare, enklare och med ökad systematik. Övningarna är fritt tillgängliga för organisationer att använda och anpassa till sina behov.

Inom Crise IT 2 utformas bland annat avancerade verktyg för augmented reality (AR). Projicerade kartor i AR-glasögon används för att öva beslutsfattande i samverkan med andra aktörer som befinner på en annan fysiks plats. Genom AR kombineras verkligheten med digitalt innehåll.

Demoövning skolskjutning

En viktig del av projektet är att pröva ut effektiva arbetssätt för övningsformer som digitaliseringen innebär. Tester genomförs därför med olika organisationer som övar på kriser, till exempel kommuner. Syftet är att förbättra verktygen och ta fram riktlinjer för hur IT-stödda krisövningar bäst kan implementeras och användas. En första ”demoövning” har testats på temat skolskjutning i en diskussionsövning mellan svenska och norska organisationer. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket positiva till övningsformen: – Digital, synkron/asynkron övning med olika scenarier i en databas, det är framtiden.

Synkron och asynkron

En synkron övning innebär att deltagarna övar samtidigt, medan en asynkron övning innebär att deltagarna kan göra sin insats i övningen vid olika tidpunkter. På lång sikt förväntas projektet leda till att offentliga aktörer ökar sin krisberedskap genom möjligheten till flexibla, frekventa, varierade och behovsanpassade krisövningar. Att enkelt kunna dela och återanvända övningar över organisations- och landsgränser gör också på sikt att offentliga resurser kan användas mer effektivt.

Projektägare är Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet.

Interreg firar 30 år vilket vi uppmärksammar i en artikelserie.  Projektet CriseIT 2 hör till temat alla har vi grannar.