Geologiskt arv ska stärka besöksnäringen i Hedmark och Dalarna

Geologiskt arv ska stärka besöksnäringen i Hedmark och Dalarna

Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat cirka 470 000 euro till utvecklingsprojektet GNIST – Geologiskt arv i naturbaserad innovation för skandinavisk turism.

Pengarna utgörs av cirka 320 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och cirka 150 000 euro från norska statliga IR-midler.

GNIST – Geologiskt arv i naturbaserad innovation för skandinavisk turism

Projektet GNIST vill lyfta fram det geologiska arvets potential för besöksnäringen i Hedmark och Dalarna genom kunskapsöverföring om geologiska besöksmål och innovativ teknik.

GNIST ska utveckla innovativa gränsöverskridande produkter för att öka kunskapen om geologi i besöksnäringen. Den geologiska kunskapen omfattar både geologiska besöksmål som näringen på ett enkelt sätt kan använda, men även geologiska risker som kan förekomma i samband med besöksnäringens markanvändning. Vilket är en förutsättning för en hållbar besöksnäring som tar hänsyn till naturens förutsättningar.

Projektägare är Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Norges geologiske undersøkelse. Även Länsstyrelsen i Dalarnas län, Visit Dalarna, Rättviks kommun, Norsk institutt for Naturforskning (NINA) och Trysil vassdragetsskogeierlag är parter i projektet.

Den totala budgeten är 1 072 850 EUR, varav 317 675 EUR är EU-stöd och 150 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är två år.

Kontaktpersoner är Linda Wickström, SGU, och Tine Larsen Angvik, NGU.

E-post: linda.wickstrom@sgu.se, tine.larsen.angvik@ngu.no

Telefon: +46 18 179 313, +47 90 66 35 40