Hållbarhet i fokus för skidförbunden

Hållbarhet i fokus för skidförbunden

Svenska och norska skidförbundet gör gemensamma insatser för hållbara skidtävlingar – allt från mat och transport till att ersätta flourvallor.

Svenska och norska skidförbundet är två starka aktörer inom skidvärlden som genom projektet Business X Country valt att ta ett gemensamt grepp för att lyfta längdskidsporten till nästa nivå när det gäller publikt och kommersiellt intresse.

Båda förbunden finansierar sina verksamheter i stort sett helt av kommersiella medel och ser möjligheter att bli starkare för att kunna skapa ett större kontaktnät och genomföra olika projekt över gränserna.

Business X Countrys fokus för att utveckla hur samarbeten med sponsorer ska genomföras riktas mot Mid-Scandinavian Tour 2020. En skidtävling som avgörs i etapper mellan Östersund och Trondheim i februari 2020. Tour 2020 ska finansieras av ett gemensamt svenskt-norskt bolag och genom Business X Country har förbunden lyckats skapa ett nätverk som gör det naturligt för sponsorerna att samarbeta över gränserna.

Tour 2020 ska bli den grönaste och klimatsmartaste touren någonsin. Eller den vitaste kanske benämningen borde vara när det gäller skidåkning. Business X Country har engagerat partners som nu själva tar initiativ att göra touren vitare. Projektet har haft ett större hållbarhetsseminarium och ett antal träffar som skapat detta engagemang. Många jobbar väldigt intensivt med frågorna och har genom detta erfarenhetsutbyte inspirerat fler att haka på. Förbunden kommunicerar parternas hållbarhetsarbete ut i skidvärlden.

Hållbarhetsmässigt jobbar flera av projektägarnas partners med allt från transportlösningar till matfrågor. Det planeras ett gemensamt tåg där alla aktiva åker mellan tävlingsorterna. En av förbundens partners brinner stort för frågan kring flourvallor och har påverkat att det redan tagits bort på ungdomsnivå i Norge. Diskussionen pågår även på svensk sida. Fluor är varken bra för hälsan eller miljön- En problematik är hur tester ska genomföras, men det arbetet har kommit ganska långt.

Projektet jobbar också för att ta förbundens arrangemang till en högre nivå upplevelsemässigt för både tevetittare och publik på plats. Genom att samla teknikinnovativa företag hoppas projektet kunna inspirera till att finna nya lösningar som kan prövas på touren och nå ut till hela skidvärlden.