Unionsled i hjärtat av Skandinavien

Unionsled i hjärtat av Skandinavien

Unionsleden omfattar två länder, tre regioner och tio kommuner med det gemensamma målet att etablera en internationell cykelled mellan Moss vid Oslofjorden i Norge och Karlstad vid Sveriges största insjö Vänern. Projektet är Årjängs kommun och Grensekommitteen.

Ledens namn kommer av att Sverige och Norge mellan 1814-1905 var en union. Unionen bildades i Moss och avslutades i Karlstad precis som cykelleden. Sedan unionsupplösningen har vi fortsatt att vara goda grannar med mycket utbyte över gränsen.

Unionsleden går genom ett vackert omväxlande landskap på lågtrafikerade landsvägar, grusvägar och ibland på befintliga cykelbanor. Cykelturen mellan Moss och Karlstad går genom gränsbygderna mellan Norge och Sverige. Färden går via byar, längs sjöar, vattendrag och kanaler, på vindlande vägar genom skogar och i det öppna kulturlandskapet.

Arbetet med den fysiska infrastrukturen sker i nära samverkan med Trafikverket respektive Statens Vegvesen som har det yttersta ansvaret för cykelledsetableringar. Marknadsföring, paketering, produkt- och tjänsteutveckling görs tillsammans med de regionala turismorganisationerna som berörs: Visit Värmland, Dalslands Turist AB och Visit Østfold.

Projektet bidrar starkt till att knyta samman två länder och dess kommuner, orter och bygder. Leden stärker besöksnäringen och gynnar lokalbefolkningens möjligheter till cykelpendling och aktivt friluftsliv för ökad folkhälsa och minskad miljöpåverkan.