Hur ser vägtrafiken ut 2030 – når vi klimatmålet?

Hur ser vägtrafiken ut 2030 – når vi klimatmålet?

Projektet Green Drive Region har tagit fram en workshop-metod i form av ett spännande spel, med tillhörande manual och en kort rapport. Ett material för att på lokal och regional nivå gemensamt diskutera utmaningar och möjligheter i arbetet med  att minska utsläppen från vägtrafiken – framförallt från personbilar.

Spelet tar avstamp i rapporten och tar deltagarna med på en resa mot framtiden. Tillsammans kan du och dina kollegor utforska olika vägar som leder till en fossilfri vägtrafik. Ni kan diskutera olika målbilder och utforska hur vi ska ta oss dit. Till hjälp följer ni Signe 18 år och hennes väg mot 30-årsåldern och hur hon lever 2030. Spelet ger alla som spelar chansen att vara ”förkloka istället för efterkloka”.