Nya möjligheter för förstudier

Nya möjligheter för förstudier

Övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge beslutade den 11 maj 2018 om nya regler för förstudier. Beslutet innebär att stödbeloppen har höjts och att projekttiden har förlängts enligt följande:

 • maximalt stödbelopp på svensk sida 20 000 EUR
 • maximalt stödbelopp på norsk sida 10 800 EUR
 • projekttiden kan som längst vara 12 månader.

I övrigt gäller samma krav som tidigare för förstudier:

 • ansökan skickas in via Min Ansökan på svensk sida og via Regionalforvaltning.no 
 • löpande ansökningsförfarande och löpande beslutsfattande
 • retroaktivitet kan beviljas från och med det datum som ansökan är inskickad i de två ovan nämnda ansökningssystemen
 • beslut om EU-stöd fattas av förvaltande myndighet
 • beslut om norska statliga IR-midler fattas av norsk förvaltande organisation
 • ingen detaljerad kostnads- eller finansieringsplan behöver skickas in
 • aktivitetsindikatorer behöver ej anges
 • det krävs offentlig eller privat medfinansiering (min. 50 % av total finansiering)
 • endast en slutlig ansökan om utbetalning av beviljade medel samt en slutrapport görs av sökanden.