SOL har gjort vardagen enklare med välfärdsteknologi

SOL har gjort vardagen enklare med välfärdsteknologi

Budskapet från projektet SOL (Support quality of life), en gränsöverskridande satsning inom hälsa och välfärdsteknologi, är att samarbete över gränsen utmanar oss att skapa bättre välfärdsteknologiska lösningar.

I projektet har t.ex. Karlstads kommun testat hela nio olika teknologiska lösningar. Allt från medicinautomater till en intelligent dusch som gör det möjligt för brukarna att duscha själva. ”Våra erfarenheter visar framförallt att välfärdsteknologi gör skillnad för brukaren. Man känner sig tryggare och mer självständig, samt att man klarat mycket mer när man först har börjat använda teknologi”, förklarar svenska projektledaren Pia Adenmark i filmen som beskriver projektet.

Historier från vardagen visar också tydligt på några av de resultat som uppnåtts i projektet:

  • En yngre dam med stroke och afasi har cyklat på Motiwiev två gånger i veckan. Till en början var hon ganska svag och hade hjälp med förflyttningar. Cykelträningen har medfört att hon jobbat upp styrka på kort tid så att hon själv kan ställa sig upp och förflytta sig.
  • En äldre man som besökt visningsmiljöerna via ett studiebesök arrangerad av en brukarorganisation kom tillbaka till visningsmiljön 14 dagar senare. Han skulle besöka dottern och behövde ett resehandtag som han visste skulle finnas i visningsmiljön. Mannen bestämde sig för vad han ville ha och beställde själv ett handtag via nätet. Mannen kan inte vara självständig i badrummet utan stödhandtag.
  • Flera brukare har blivit helt självständiga i samband med toalettbesök efter att de fått dusch- och torkbide installerat, även urininfektioner har minskat hos en kvinna som tidigare haft stora problem.
  • En brukare har Parkinssons sjukdom och tar läkemedel 7 ggr per dygn. Tidigare behövde han besök eller bli uppringd och påmind, även under natten. Idag klarar han sitt läkemedelintag helt själv och får sin medicin exakt vid rätt tid vilket inneburit att han mår mycket bättre.
  • En rullstolsburen yngre man hade stor förhoppning om att benlyftaren skulle fungera för honom så att han kunde gå och lägga sig när han själv vill utan hjälp. Benlyftaren passade tyvärr inte då den är för stor för att kunna manövrera rullstolen bredvid benlyftaren för självständig förflyttning. Han blev väldigt besviken att det inte fungerade men samtidigt kan vi se att behovet är stort så vi får leta vidare.
  • Personer som har en långt framskriden demenssjukdom och som inte normalt reagerar på omgivningen har reagerat på det interaktiva spelet, Tovartafel, och har börjat att aktivt röra händer efter de vackra bilderna som rör sig på bordet. Flera personer har också börjat interagera med sina medspelare, oroliga brukare har blivit lugnare som även håller i sig efter spelets slut.
  • En brukare får regelbundet hjälp med duschning i hemmet av hemtjänsten och duschar regelbundet i den intelligenta duschen när han är på korttidsboende. Brukaren föredrar den intelligenta duschen då han kan tvätta sig själv och använda den tid han behöver. Han känner sig inte ren när hemtjänsten duschar honom då tiden inte räcker till.
  • Trygghetskameror har inneburit bättre sömn, minskad oro men också större möjligheter för personal att använda tiden till oroliga brukare på natten. Hammarö kommun ersätter besök motsvarande en natttjänst vilket är ca 600.000 kronor per år.

Välfärdsteknologi är alla former av digital teknologi som kan bidra till ökad trygghet, säkerhet och social mobilitet. Välfärdsteknologi kan också stärka mobilitet, samt fysisk och kulturell aktivitet. Hälsosektorn blir alltmer digitaliserad och teknologisk, men utmaningen ligger i att implementera olika välfärdsteknologiska lösningar. I SOL-projektet samarbetade därför aktörer från hälso-, omsorgs- och utbildningssektorn i Värmland, Hedmark och Akershus för ökad spridning och användning av välfärdsteknologi, parallellt med utveckling av nya arbetsprocesser. Teknologi ska användas där det är möjligt och där det ökar invånarnas livskvalitet och självständighet i vardagen.

Projektägare för SOL-projektet var Karlstads kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm. Projektet är nu avslutat men insikter lever vidare genom projektdeltagarnas arbete och konkreta åtgärder som införlivas i ordinarie verksamhet. Populärversionen av projektets slutrapport finns här, och del 2 av rapporten som närmare berör aktiviteter, horisontella kriterier mm finns här.