Informationsinsats för att tillsammans rädda flodkräftan

Informationsinsats för att tillsammans rädda flodkräftan

Projektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor har tagit fram broschyren ”Hur kan vi rädda flodkräftan?”. Där beskrivs vad man själv kan göra för att förhindra spridning av kräftpest och signalkräftor.

Du kan ladda ner och/eller beställa exemplar av broschyren till din organisation eller förening här.

I projektet Svensk-Norsk innsats for edelkreps/flodkräftor samarbetar aktörer i Sverige och Norge för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet.