Business by nature

Business by nature

Projektet The Bioeconomy Region har bland annat arbetat för att snabba på omställningen till fossilfria produkter inom förpackningsindustrin. Fossil plast som används som förpackningsemballage idag bidrar till stora utsläpp av växthusgaser både när den tillverkas och när den förbränns. Det är en utmaning och viktigt för klimatet att hitta alternativa hållbara lösningar till plastemballagen, samtidigt som det är en möjlighet för företag att vidareutveckla sina produkter och leverera nya alternativ till den fossila plasten.

The Bioeconomy Region täcker in det geografiska området Värmland, Dalarna, Akershus, Østfold, Hedmark och Oppland. Skogen är en stor naturtillgång och området är en framstående region inom skoglig bioekonomi där såväl världsledande industrier som nya innovativa företag bedriver sin verksamhet. Men både för klimatets och affärernas skull behöver bioekonomin växa. Därför skapades projektet The Bioeconomy Region med ett drygt 40-tal samarbetspartners inom näringslivet och akademin som aktivt vill hjälpa till att stötta den hållbara utvecklingen av regionen.

Den fossilfria påsen

Arbetet har till exempel resulterat i ett lyckat samarbete där en grupp aktörer testat flertalet bestrykningsmaterial på olika typer av papper i Säffleföretaget UMV:s testmiljö. Målet har varit att försöka få fram en helt ny fossilfri förpackning som står emot luft, fett och väta. Resultatet har blivit en förpackningspåse som ett norskt livsmedelsföretag nu valt att gå vidare med för att kunna använda till sina produkter. Ytterligare tester krävs, men förhoppningen är att den fossilfria påsen snart kan vara redo att lanseras i butik.

För att stimulera till nya gröna innovationer och hjälpa entreprenörer att få igång sin affärsverksamhet har The Bioeconomy Region också erbjudit stödprogram av olika slag. Stöden har inneburit allt ifrån att hitta finansiering till sin skogsbaserade innovation till hjälp med affärsutveckling och kontakt med befintliga aktörer och potentiella kunder på marknaden.

Återanvändning av korslimmat trä

Företaget Biosorbe har tack vare projektet kunnat ta klivet från labb till pilotproduktion med sin innovation som är en absorbent (uppsugande material) av skogsråvara som kan göra oljesaneringar effektivare och miljövänligare. Ett annat exempel är startup-företaget Woup som har som affärsidé att ta tillvara på rester från produktionen av korslimmat trä till husdelar. Av materialet skapar de möbler till exempelvis vänthallar och parker. Genom projektet har de fått kontakter med industrin och tillgång till material, innovationsstöd och coaching samt fått möjlighet att presentera sig vid flera konferenser och mässor för att komma i kontakt med leverantörer och kunder.

Projektägare är Region Värmland och Viken fylkeskommune.

Interreg firar 30 år vilket vi uppmärksammar i en artikelserie.  Projektet The Bioeconomy Region hör till temat ett grönt och klimatsmart Europa.