Innovativ tjänst för närmare vård och ökad livskvalitet

Innovativ tjänst för närmare vård och ökad livskvalitet

Se filmen om hur den innovativa tjänsten ImagineCare gör att vården kommer närmare både vårdgivare och patienter, samt ger en ökad livskvalitet och frihet. Systemet har tagits fram inom Interregprojektet Vältel och innebär att monitorering i hemmet kan erbjudas till personer med kroniska sjukdomar.

Vältel erbjuder företagare en väg in till kommunernas vård och omsorg och regionernas hälso- och sjukvård i Mittnorden. Projektet vill ha hjälp med att hitta lösningar för vårdens utmaningar inom exempelvis distansoberoende hälso- och sjukvård och trygga, uppkopplade hem för äldre. Målet är att idéer, produkter och processer ska kunna testas på rätt målgrupp – för att sedan eventuellt kunna skalas upp och säljas på en större marknad.

Mer information om Vältel finns på projektets hemsida.