Mitt Europa som vykort

Mitt Europa som vykort

#EUinMyRegion

Kommissionen i Bryssel vill ha foton och blogginlägg om era projekt!

Skicka en fin bild som visar ert projekt till Europeiska kommissionen och ni kan få upptryckta vykort som tack tillbaka.

Skicka till info@euinmyregion.eu en bild av projektet. Se exemplet ovan och skicka med en jättekort beskrivning på engelska och totalbudget i euro och hur mycket av det som är EU-stöd.

Här kommer ett ytterligare exempel på hur du kan skriva; en kort rubrik, lite beskrivande text, var projektet pågår, totalbudget inklusive EU-stöd och stödet särskilt utskrivet samt en address till en webbplats där projektet presenteras:

Recruiting skilled workers

The construction sector is important for the development of attractive housing, facilities and infrastructure. Achieving skills supply is crucial for renewal in line with climate goals, innovations and global trends. VADH will develop a collaborative structure that ensures the provision of cross border skills. We develop models for recruitment, education, continuing education and mobility that are sustainable and flexible and also focus on equality to recruit more women in the sector.
/
Inner Scandinavia, Sweden and Norway

Budget 1 750 997 EUR including 525 498 EUR EU funding
www.VADH.eu

Alla kan skicka bilder och blogginlägg fram till sista augusti. Se kommissionens webbplats för
Mitt Europa  http://www.euinmyregion.eu