Ökad kunskap för samhällsentreprenörskap i gränsområdet

Ökad kunskap för samhällsentreprenörskap i gränsområdet

Projektet  Regional Utveckling och Samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige (RESENS) har mellan 2016-2018 jobbat för att utveckla och stärka entreprenörs- och förnyelseprocesser i de mittnordiska regionerna Jämtland, Västernorrland och Trøndelag. Projektägarna är Mittuniversitetet och Nord Universitetet.

Projekt RESENS huvudsakliga mål har varit att:

  • i samarbete med aktörer från samhällets olika sektorer genomföra forskning och utveckla kunskap och kompetens om vad som gynnar respektive hindrar samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation från att vara en betydelsefull drivkraft för regional utveckling
  • stimulera till ett ökat antal etableringar av sociala företag/verksamheter och till en positiv utveckling av befintliga företag/verksamheter genom rådgivning och inkubation

Under projektets gång har projektet släppt en bok med information, erfarenheter och praktiska exempel om socialt entreprenörskap. Boken går att hitta här: ReSeNS – eksempler, samfunneffekter og rådgivermetodikk 

Projektet har även gjort en film där man förklarar vad samhällsentprenörskap är som går att hitta här: Vad är samhällsentreprenörskap?

Projektets slutrapport går att ladda ner via länken här: Slutrapport projekt RESENS