Kompetensmatchning i Fyrbodal och Østfold

Kompetensmatchning i Fyrbodal och Østfold

Tenk et felles arbeidsmarked for ingeniører, naturvitere, IT-konsulenter, teknologer og vitenskapsfolk i hele Fyrbodal og Østfold. Et felles arbeidsmarked der kunnskap blir verdsatt og som kompetansemiljøene tiltrekkes av. Et arbeidsmarked der myndigheter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og science centre trekker i samme retning. Projektet Scandinavian Science Cluster (SSC) har under 2015-2018 aktivt bidragit till att skapa den framtiden.

Ungdomar stod i centrum i projektet där målet var att öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden. Science Centren, en mötesplats för att intressera ungdomar för teknik och vetenskap, utvecklades med hjälp av projektet till en arena för att matcha ungdomars intresse för teknik och vetenskap med näringslivets behov av arbetskraft.

Projektet har genom sina insatser bidragit till:

 • Økt intresse or arbeidsmuligheter over landegrensene
 • Økt kunnskap om næringslivet i begge land
 • Økt innsikt i fremtids-muligheter og utfordringer
 • Økt naturvitenskapelig interesse og kunnskap i befolkningen

Elementer som vil bli videreført etter prosjektets slutt er blant annet:

 • Varige utstillinger på science centrene
 • Nye løsninger for skole/næringsliv samarbeid
 • Lærlingetreff med bedrifter mot elever
 • Virtuelle bedriftsbesøk
 • Feltkurs med teknologiske verktøy
 • Oppsøkende virksomhet på skoler
 • Tilpassede lærerkurs
 • Faglig nettverk over landegrensene

Mer information om projektet, dess aktiviteter, resultat och rekommendationer kan du läsa i slutrapporten. I del två kan du läsa närmare om projektets arbete med horisontella kriterier, indikatorer och kommunikation.