Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen.

Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen. Vad det här har för konsekvenser för enskilda aktörer, men även branschen i stort, är nu föremål för en studie inom ramen för forskningsprojektet som drivs av Karlstads universitet och Høgskolen Innlandet.

MECO, söker nu respondenter från hela Sverige till en enkätstudie om konsekvenserna av coronakrisen. Projektet har även pågående samtal på norsk sida för att samla in data även där.

– Vi vill veta hur det ser ut i din verksamhet och förstå just din situation, säger projektledare Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Om vi kan få en bättre bild av hur krisen slår kan vi också få större förståelse och kunskap för de förutsättningar som verksamma i branschen lever med.

Problem i systemet gör det tuffare
Någon krisberedskap inom musik- och eventbranschen existerar egentligen inte, menar Linda Ryan Bengtsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Krisen har resulterat i olika reaktioner beroende på vilken roll man har.

– Några menar att som artist finns tillfälle nu att gå in i studion och ta fram nytt material, säger hon. Det sker också ett experimenterande med olika sätt att nå ut digitalt och direkt in i folks hem, både från artister och arrangörer. Många efterfrågar också kunskap och utrustning för att kunna arbeta digitalt. Men det visar också att det finns problem inbyggt i systemet som gör det än tuffare just nu. Exempelvis att bokningar ska ske genom enskild firma men det gör det svårt att få a-kassa.

Enkäten består av 13 frågor som tar några minuter att fylla i – men materialet kan göra stor skillnad, säger Jenny Karlsson.

– Vi vill bidra till ett gränsöverskridande, konkurrenskraftigt och varaktigt musikliv som främjar både tillväxt och livskvalitet. Med enkäten hoppas vi kunna fånga in konsekvenserna och behoven av den här krisen och med svaren som stöd hitta nya sätt för branschen att återhämta sig och utvecklas.

Om projektet
Projektet MECO fokuserar på digitaliserad tjänsteekonomi och populärmusik i relation till nya medier, med syfte att stimulera ett inkluderande musikliv och god livskvalitet för verkande i branschen. Finansieringen kommer från Interreg Sverige-Norge, Hedmark fylkeskommune, Arvika kommun och Region Värmland.

Mer information
Enkäten är tillgänglig till och med 18 juni 2020 och är öppen för alla verksamma i musik- och eventbranschen. Du behöver inte ange namn eller kontaktuppgifter.

Kontakt
Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och forskare på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, jenny.karlsson@kau.se (projektledare MECO) eller Linda Ryan Bengtsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet, linda.ryan-bengtsson@kau.se.

Till enkätundersökningen
Till projektet MECO:s webbplats