Nya norsk-svenska samarbeten inom additiv tillverkning

Nya norsk-svenska samarbeten inom additiv tillverkning

Det treåriga projektet TROJAM-3DC är nu avslutat. Projektet syftade till att etablera Trondheim- och Östersundsregionen som ett kunskaps- och industriellt centrum för additiv tillverkning (AT) i metall. Genom att arbeta nära tillsammans och betrakta sig som ett gemensamt projekt och inte ett norskt och ett svenskt projekt, har man lyckats med målet att främja ett gränsöverskridande mervärde och skapa ett nära samarbete över nationsgränsen. Flera partners i projektet lyfter fram exempel på hur nya kontakter över gränsen har etablerats och att mervärde har skapats. Exempelvis kunde svenska företag i kontakt med norska forskningsinstitutet SINTEF få värdefull kunskap om standardisering i sitt hållbarhetsarbete. Projektägarna Mittuniversitetet och NTNU har stärkt sitt samarbete och har planerat för ett utökat utbyte av studenter som kan studera i Trondheim respektive Östersund.

Efterfrågestyrd forskning

De deltagande företagen var drivande i framtagandet av forskningsfrågorna i projektet och genom konsortiets olika specialiteter så tillvaratogs gränsregionens styrkeområden och skapade en efterfrågestyrd forskning. Flera företag uppger att de har initierat nya samarbeten tack vare projektet. En tydlig affärskonstellation som har växt fram inom projektet är Uddeholm och GE Additive/Arcam.

I projektet har ett flertal företag kunnat utveckla nya metoder och nya produkter för AT i metall. Projektet har även lyckats med att utveckla nya material och materialkaraktärisering för AT i metall. I projektet har flera olika material för AT studerats och utvärderats och tack vare projektet har ny kunskap kunnat överföras till regionala företag.

TROJAM3DC:s slutrapport

Läs mer om projektet TROJAM-3DC här