Nya projekt i Inre Skandinavien: Klimatsmart Protein-Produktion och SITE 3

Nya projekt i Inre Skandinavien: Klimatsmart Protein-Produktion och SITE 3

Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat drygt 900 000 euro till två utvecklingsprojekt i gränsregionerna i Dalarna och Hedmark.

Pengarna utgörs av drygt 600 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och cirka 280 000 euro från norska statliga IR-midler.

KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion

KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/Pär Hedberg

Bakgrunden till projektet är att proteinproduktion i världen behöver öka samtidigt som utsläppen behöver minska. Insekter har hög fodereffektivitet och proteinkvalitet, och produktionen har miljömässiga fördelar. Projektet tar tillvara resurser och kompetenser på båda sidor av landsgränsen. I Dalarna finns det företag som har utvecklat metoder för insektsproduktion. På andra sidan gränsen i Hedmark finns det restprodukter från jordbruket som lämpar sig för insektsfoder.

Det finns dock utmaningar och osäkerheter för att få till stånd produktion av insekter, vilka projektet ska hantera genom att kartlägga branschens strukturella förutsättningar, öka förutsättningar för kommersialisering och bidra till realisering av branschens potential.

Projektägare är Dalarna Science Park och Høgskolen Innlandet. Den totala budgeten är 862 888 EUR, varav 278 319 EUR är EU-stöd och 93 750 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2 år och
9 månader.

Kontaktpersoner är Sture Ericsson och Erik Bjurström.

E-post: sture.ericsson@dalarnasciencepark.se, erik.bjurstrom@inn.no

Telefon: +46 708 262 877, +47 62 43 04 72

SITE 3: Hållbar internationell världsdestination

Målet med projektet SITE 3: Hållbar internationell världsdestination är att SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil och Engerdal) ska bli en hållbar, attraktiv och ansvarstagande världsdestination på helår.

SITE-regionen är i en expansionsfas. Besöksnäringen är en betydande basnäring och regionen har tillväxt även inom andra branscher, som indirekt har sysselsättning genom besöksnäringen. SITE-kommunerna behöver stärka regionen gemensamt med innovativa processer och nära koppling forskning och utveckling. I en politisk och affärsmässig överenskommelse ska parterna fortsatt stärka näringens expansion, satsa brett på kompetensutveckling och hantera gemensamma gränshinder och infrastrukturella utmaningar.

Projektet ska stärka besöksnäringen och regionen genom hållbarhetscertifiering, bygga upp en gemensam gränsöverskridande kompetensmiljö samt utveckla nya och gränsöverskridande produkter.

Projektägare är Malung-Sälens kommun och Trysil kommune. Den totala budgeten är 1 291 398 EUR, varav 345 116 EUR är EU-stöd och 187 500 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Christina Holback och Gro Svarstad.

E-post: christina.holback@malung.salen.se, gro.svarstad@trysil.kommune.no

Telefon: +46 280 181 32, +47 47 47 29 26