Nya projekt beviljade!

Nya projekt beviljade!

De projekt som kategoriserats som delområdesöverskridande beslutades den 26 maj. Läs mer i pressinformationen.

Den 20 april beviljades de första Interregprojekten Sverige Norge 2014-2020. Projekten avser programgeografin ”Nordens gröna bälte”. Läs mer i pressinformationen

Den 21 april beviljades också de första projekten för delområdet ”Gränslöst samarbete”. Läs mer i pressinformationen

Den 29 april beviljades de första projekten för delområdet ”Inre Skandinavien”. Läs mer i pressinformationen