Trädtoppar blir toppen fiskmat

Trädtoppar blir toppen fiskmat

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det är inte hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE Processum och RISE PFI har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor från skogen. Interregprojektet FISK knyter samman en aktörskedja så att hållbart fiskfoder kan tas fram. Single cell proteiner (SCP), producerade av skogsbaserade sockerarter är ett exempel. Grenar och toppar som tidigare inte tagits tillvara på blir nu till fiskfoder.

År 2050 beräknas jordens befolkning växa till 9 miljarder människor. För att möta de globala hållbarhetsmålen måste nya livsmedelskällor utvecklas. Laxuppfödningsindustrin är en av de sektorer som kommer att öka sin produktionskapacitet kommande år, men tillväxten både nationellt och globalt kommer inte att vara hållbar om den odlade fisken matas med soja- eller fiskmjöl menar många.

Läs mer om projektet på FISK:s hemsida.