Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 1-2 december 2021

Styrkommittémöte Nordens Gröna Bälte 1-2 december 2021

Den 1 – 2 december 2021 har styrkommittén för delområde Nordens Gröna Bälte möte.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.

Välkommen!