Utbildning 7 och 8 september – Projektledning, kommunikation och ansökan om utbetalning

Utbildning 7 och 8 september – Projektledning, kommunikation och ansökan om utbetalning

Digital utbildning för er som fått projekt beviljade

Vi erbjuder er som nyligen fått ett projekt beviljat en utbildning. Utbildningen erbjuds också till er som har bytt personal eller av annan anledning behöver en extra utbildning.

Utbildningen består av två delar. Den första delen av utbildningen hålls den 7 september  gemensamt för Sverige och Norge. Den andra delen är uppdelad på två dagar och hålls separat för norska och svenska deltagare.

DEL 1

7 september kl. 09.30- 12.00 Sekretariatets roll, kommunikation och lägesrapporter
(svenska och norska deltagare)

DEL 2

8 september kl. 09.00-12.00 Ansökan om utbetalning (svenska deltagare)
Information om datum och tid för norska deltagares utbildning om ansökan om utbetalning kommer inom kort. 

Utbildningen genomförs via Skype.

En separat inbjudan med anmälningsinstruktioner kommer att skickas till de projekt som är aktuella.

Önskar ert projekt delta eller har ni frågor om utbildningen?  Välkomna att höra av er till er handläggare.

Välkomna!