Tillgängligt stöd per juni 2019

Tillgängligt stöd per juni 2019

Fler och fler projekt avslutas inom Interreg Sverige-Norge, och du kan läsa mer om dem i vår projektbank. Vartefter projekten avslutas, kan summan av medlen som blir över per insatsområde ändras.

Tillgängliga medel i respektive insatsområde på svensk sida ser per den 26 juni 2019 ut enligt nedan.

  • Innovativa miljöer:                    1 947 264 EUR.
  • Små & medelstora företag:     1 500 530 EUR.
  • Natur- och kulturarv:                     56 765 EUR.
  • Hållbara transporter:                1 019 516 EUR.
  • Sysselsättning:                           2 158 230 EUR.

På norsk sida är budgeten fördelad per delområde, och tillgängligt stöd ser ut enligt nedan:

  • Nordens Gröna Bälte: ca 7 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Inre Skandinavien: ca 8,4 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Gränslöst Samarbete: ca 1,9 miljoner NOK tillgängliga medel.

När kan vi ansöka om projekt? 

Nästa utlysning i programmet är den 15 augusti-15 september 2019. Förstudier kan ansökas löpande. Läs mer i projekthandboken och ta gärna kontakt med oss i sekretariatet i god tid innan ni skickar in en ansökan.

Hur lång kan projekttiden vara? 

Sista slutdatum för ett projekt är den 30 september 2022. Du kan alltså söka ett treårigt projekt i höstens utlysning. En förstudie kan pågå max. 12 månader.

Vad händer om fler projekt söker stöd och det inte finns tillräckligt för alla?

Då kommer programmets övervakningskommitté att prioritera vilka projekt som ska få stöd. Övervakningskommittén består av medlemmar från hela programgeografin.