Vältel lyfts fram i media

Vältel lyfts fram i media

Projektet VälTels mål är att underlätta och effektivisera arbetet inom vården. Hammarstrands hälsocentrals arbete med hemmonitorering, som är en del av VälTels arbete, har presenterats i de lokala nyheterna. Besök gärna projektets hemsida för att läsa mer. Vill du se nyhetsinslaget direkt så finns länken här