Framgångsrikt utvecklingsarbete i Scandinavian Heartland

Framgångsrikt utvecklingsarbete i Scandinavian Heartland

Under 2015-2018 har Fjellregionen i Norge och kommunerna i norra Dalarna i Sverige samarbetat i projektet Scandinavian Heartland – Business Improvement för att öka sysselsättningen och inflyttningen i projektregionen. Genom utbyte av metoder över gränsen och test av nya metoder för företag och kommuner har projektet stöttat aktörerna i deras innovationsarbete.

Mass Customization (MSS) är en företagsutvecklingsmetod som förenar fördelen med massproduktionens låga kostnader och mervärden förknippade med kundanpassad produktion. Genom ett tätt samarbete i projektet mellan norska SINTEF, Högskolan Dalarna och IUC Dalarna har metoden spridits från Røros till Dalarna. Arbetet har bl.a. resulterat i att MAFI AB i Mora beslutat om nya investeringar, Kjellmark AS i Holtålen har tagit fram underlag för en ny fabrikslayout och Avldal Skurlag har tagit fram ett helt nytt koncept för stugor tillsammans med andra företag.  Projektets insatser för att sprida MSS har även bidragit till etableringen av det nya industriklustret Norwegian Mass Customization Cluster, med målsättning om ökat värdeskapande, lönsamhet och innovationsförmåga.

Mass Customization är efter projektslut även tillgängligt för företag genom Högskolan i Dalarna. I upplägget kan företag och kommuner som är intresserade av metoden få tillgång till nyexaminerade akademiker som hjälper företaget i sitt MSS-arbete. Akademikern får i sin tur coaching från SINTEF i Norge och processtöd från forskare på sin lokala högskola.

Business Improvement Districts (BID) är en internationellt beprövad samverkansform där offentlig sektor (kommun) och privat sektor (företag, fastighetsägare, markägare) tillsammans förverkligar idéer som tidigare verkade omöjliga. Projektet har tillsammans med Svenska Stadskärnor, fem svenska och fyra norska kommuner tagit fram en BID-modell anpassad för svenska förhållanden och landsbygdens behov. Kommunerna har fått omfattande stöd att utveckla sina centrumkärnor enligt BID-modellen, och är mycket nöjda med arbetet och anser att de äntligen har fått ett fungerande utvecklingsverktyg som kan anpassas till de varierande förutsättningarna som kan råda i orter eller områden. BID-kommunen Torsby var en av de fem kommuner i Sverige där handeln utvecklats mest gynnsamt under 2017, och årets centrumutvecklare 2018 blev Sussi Sakofall i BID-kommunen Ludvika. Båda händelserna kan i hög grad tillskrivas deltagande i Scandinavian Heartlands BID-arbete.

Idag förvaltas och vidareutvecklas BID-modellen av Svenska Stadskärnor som använder den i sitt platsutvecklingsarbete, och flertalet kommuner i Värmland, Dalarna och Hedmark har visat starkt intresse för att delta i framtida BID-satsningar.

Ytterligare resultat från Scandinavian Heartland – Business Improvement, som även har arbetat med metoderna Tidig dialog i offentlig upphandlingKnowledge Transfer Partnership (KTP), och Flerkulturell verdiskaping, återfinns i projektets slutrapport.

 

Bilden visar BID i praktiken – fasadkonst i Torsby 2017. Samfinansierat av fastighetsägare och Torsby kommun. Foto: Maria Ivansson