Start

Gränslösa möjligheter


EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma
svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom fem insatsområden.

Beviljade projekt

Har du en bra idé som innebär att jobba tillsammans med dina grannar över gränsen?

Gör då så här:

Vilka kan söka?

Finns du geografiskt inom några av de markerade områdena kan du ansöka om IR-medel. Det spelar ingen roll om en av samarbetspartnerna finns till exempel inom Nordens Gröna Bälte och den andra i Inre Skandinavien. Så länge ni finns på var sin sida av landsgränsen är det inga problem.

Exempel på stödmottagare är universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, gymnasier, grundskolor, yrkes- och lärlingsutbildningar, folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter, kulturinstitutioner samt kooperativ.

Vi hjälper dig