Projekt Gränslöst Samarbete 2007-2013

Delområdet Gränslöst samarbete beviljade projekt

De är sorterade efter typ av projekt (projekt/småprojekt/initieringsprojekt) och beslutsdatum.
Senaste beslutsdatum hittar du överst under varje typ av projekt

Projekt

31 december 2013
304 8430 13 Sötvattenbiologiska studier i skolor >>

25 november 2013
304 6586 13 Scandinavian Science Cluster >>

17 juni 2013
304 2055 13 NA TUR Naturism >>

27 juni 2012
G30441 56 12 InfraGreen hållbar infrastruktur i gränsland >>
G30441 55 12 Business through network >>
G30441 54 12 Gränslös näringslivsutveckling >>

28 mars 2012
G30441 21 12 Grenseløst lærande entreprenørskap >>
G30441 19 12 Beslut Destinasjonsutvikling Ostfold Fyrbodal (DOFT) >>
G30441 16 12 iMedTech för framtida välfärd (bytt namn från MedTech för ökad välfärd) >>
G30441 15 12 Business to Heritage-B2H >>

21 oktober 2011
G30441 62 11 Engagera mera! >>

7 april 2011
G30441 17 11 KUSK kunskap utveckling statistik kommunikation >>
G30441 18 11 Kosterhavet Ytre Hvaler Vart gemensamma arv >>
(Tilläggsbeslut till G30441 164 08 nedan)

14 december 2010
G30441 55 10 Den skandinaviska resandekartan >> Slutrapport >>
G30441 53 10 IGS Intermodala Godstransporter Statistik >>

16 december 2009
G30441 48 09 Tillgängligt friluftsliv – naturligt lönsamt för näringsliv och besökare >>
G30441 44 09 GränsEraser-generations og gränsoverskridande mediakulturer >> Slutrapport >>

12 december 2008
G30441 162 08 Enningdalsalven >> Slutrapport >>
G30441 164 08 Kosterhavet Ytre Hvaler vart gemensamma arv >> Slutrapport >>
G30441 166 08 Gränsregional omsorgsfilosofi >> Slutrapport >>

3 juni 2008
G30441 38 08 DESME Produktutveckling med design för SME >>
G30441 41 08 Science Center Fremtidssteget (SCF) >> Slutrapport >>
G30441 42 08 Se möjligheterna och gör något med dem >> Slutrapport >>
G30441 43 08 Säker arbetsdag >>
G30441 46 08 Grensehummeren >> Slutrapport >>
G30441 47 08 MötesplatS Medborgare (MSM) >> Slutrapport >>

Småprojekt

December 2013
304 8388 13 Gränslös entreprenörskapsutbildning -GEU1 >>

September 2012
G30441 65 12 Opplæring og drift av biogassanlegg i landbruket >>

Mars 2012
G30441 43 12 InfraGreen – grönt ljus för satsning på hållbar infrastruktur >> Slutrapport
G30441 11 12 Kompetansetilbud fiskeri- og havbruksnæring >> Slutrapport >>

Augusti 2011
G30441 71 11 Ostfold-Fyrbodal fokus Tillgänglighet – DOFT >> Slutrapport >>

Maj 2011
G30441 40 11 Luftburen ambulanssjukvård >> Slutrapport >>

Mars 2011
G30441 21 11 Gränshinder för näringslivet >> Slutrapport >>

December 2010
G30441 70 10 Gränsregionalt Industrisamarbete >> Slutrapport >>
G30441 69 10 Proaktiv kontaktverksamhet >> Slutrapport >>

Juni 2010
G30441 30 10 Företagsaccelerator för tillväxt >>

Oktober 2008
G30441 141 08 Nomade i grenseland >> Slutrapport >>

Juni 2008
G30441 103 08 Framtida hållbara midt i mellanbygder >> Slutrapport >>
G30441 89 08 Virtuell mötesplats >> Slutrapport >>

Maj 2008
G30441 98 08 Forarbeid Grenseløs Redningstjeneste >> Slutrapport >>
G30441 97 08 Gränsstrategisk krishantering Sverige-Norge >> Slutrapport >>

Initieringsprojekt

April 2011
G30441 39 11 Stubbetorpet Open Air >> Slutrapport >>

November 2008
G30441 175 08 Gränslös fotboll >> Slutrapport >>

Juli 2008
G30441 106 08 Vision10 000 >> Slutrapport >>
G30441 88 08 Samverkan för ungdomar tvärs över gränser och institutioner >> Slutrapport >>