Regionsöverskridande projekt 2007-2013

Delområdet Regionsöverskridande beviljade projekt

De är sorterade efter typ av projekt (projekt/småprojekt/initieringsprojekt) och beslutsdatum.
Senaste beslutsdatum hittar du överst under varje typ av projekt

5 april 2012
R30441 18 12 Luftburen ambulanssjukvård  >>

28 mars 2012

R30441 17 12 Barnens Gränsland fortsättning >>
R30441 08 12 Nordisk emballageutbildning – Nordic School of Packaging >>

25 mars 2012
R30441 74 12 Resandekartan >>

21 oktober 2011
R30441 67 11 Utmarksbete – ett biologisk kulturarv som resurs för en hållbar framtid >>
R30441 61 11 Gränshinder för näringslivet >>
R30441 52 11 Scandinavian Heartland >>

7 april 2011
R30441 20 11 Utveksling av trafikkinformasjon >>

14 december 2010
R30441 45 10 Naturinformation naturturism i gränslandet Rogen Femundsmarka Långfjället II >>
(Tilläggsbeslut till R30441 18 09 nedan)

19 maj 2009
R30441 12 09 Nordisk emballageutbildning >> Slutrapport >>
R30441 18 09 Naturinformation naturturism gränslandet Rogen Femundsmarka Långfjallet. >> Slutrapport >>
R30441 22 09 Grensestrategisk krishantering 2009 2011 >> Slutrapport >>

12 december 2008
R30441 145 08 MIA Mångfaldskompetens >> Slutrapport >>
R30441 155 08 UNISKA >>

3 juni 2008
R30441 40 08 Granslos fiskedestination >> Slutrapport >>
R30441 67 08 Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring >> Slutrapport >>
R30441 68 08 Hjärtat i Skandinavien med Levande Landsbygd >> Slutrapport >>

Småprojekt
December 2013
304 8277 13 Gränsöverskridande busstrafik längs E18 >>

Maj 2013
304 2648 13 – Gränsindex och gränsanalyser >>

Maj 2012
R30441 48 12 Herrgårdar och Parker i samverkan >>

April 2012
R30441 46 12 UNISKA 2014 >>

Februari 2011
R30441 3 11 Utveksling av trafikkinformasjon mellen Norge og Sverige ved hjelp av DATEX >> Slutrapport >>
R30441 61 10 Seterbrukets biologiske kulturarv >>

Januari 2011
R30441 60 10 NVR Näringsdrivna VinterRegioner >> Slutrapport >>

Juni 2010
R30441 28 10 EU – IDROTTEN – FRIVILLIGHETEN >> Slutrapport >>

Oktober 2009
R30441 49 09 Underlag för kunskap till näringslivsutveckling >> Slutrapport >>

Januari 2009
R330441 188 08 Nordiska Emballagestudium >> Slutrapport >>

R30441 117 08 Kortreist energi >> Slutrapport >>

Initieringsprojekt
Oktober 2008
R30441 72 08 Levande historia i Gränsland >> Slutrapport >>