Gränsen som attraktion

Gränsen som attraktion

 
Fotograf: Anja Sonerud 

 

Projektet Gränsen som attraktion har handlat om att stärka besöksnäringen i gränsregionen Bohuslän, Dalsland och Østfold. Besöksnäringen är en basnäring i gränsregionen och vi har arbetat för att skapa ett långsiktigt samarbete mellan både turistorganisationer och företag i regionen. Arbetet inom projektet Gränsen som attraktion har utgått ifrån det huvudsakliga målet om att ”skapa nya långsiktiga företagssamarbeten bland besöksnäringsföretag i gränsregionen och öka deras konkurrenskraft. Därigenom ska Svinesundsregionens attraktivitet öka – för företag, boende och besökare”.

För att stärka besöksnäringsföretagen har vi erbjudit olika kurser som i sin tur har lockat många deltagare. Kurserna har bland annat handlat om att marknadsföra sig i sociala medier och att fotografera med mobilkamera (för att skapa innehåll till sociala medier). En kurs har handlat om hur besöksnäringsföretag kan skapa attraktiva paket samt hur dessa kan distribueras och säljas. Projektet Gränsen som attraktion har också arrangerat en guidekurs och utbildat 24 nya guider med kompetens att guida i gränsregionen. Guidekursen har fokuserat på skyddad natur och gränshistoria och tillsammans med guiderna har vi skapat en gemensam guidepool – Gränsguiderna / Grenseguidene. Dessa guider är de första som auktoriserats av både Sveriges guideförbund (SveGuide) och Norges Guideförbund.

Förutom att anordna kurser har projektet också bjudit in till studieresor, till projektets tre delregioner, som har varit riktade mot besöksnäringsföretagen. Syftet med studieresorna har varit att ge företagen möjlighet att lära känna varandra, lära av varandra och kanske i förlängningen samarbeta med varandra. Studieresorna har också handlat om att lära känna de tre delregionerna för att kunna bli ambassadör för gränsregionen och bli bredare i sitt värdskap. Projektet har resulterat i att nya nätverk har bildats, nya företag har skapats och nya produkter, som numera säljs av turistföretagen, har utvecklats.

Projektet har också arbetat för att gemensamt synliggöra och marknadsföra de tre delregionerna norra Bohuslän, Dalsland och Østfold. Vi har skapat gemensamt informationsmaterial såsom en gränsregional turistkarta och konceptet Turer i grenseland som ger besökarna tips om hur man kan uppleva gränsregionen. Ett stort intresse hos turistorganisationerna har lett till att de har börjat arbeta tillsammans med att skapa gemensamt redaktionellt innehåll och arbetet genomförs av ett nybildat redaktionsråd.

En avgörande anledning till att man har lyckats med projektet var att det fanns ett intresse och behov av att samarbete för att utveckla besöksnäringen i gränsregionen och att rätt aktörer har deltagit i projektet. Vi har arbetat för att skapa en långsiktig struktur för det gränsregionala samarbetet inom besöksnäringen och tror att det bidrar till att projektets resultat lever kvar på lång sikt.

Läs mer om projektet i Slutrapporten

och i den fina Populärversionen av slutrapporten