Start Norskt Bokmål

Samarbete över gränserna

Med EU-programmet Interreg Sverige-Norge kan du få ta del av X miljarder SEK om du arbetar med att stärka samarbete över gränserna inom utbildningsverksamhet, organisation, kooperativ, kommun eller myndighet.

Så funkar det Ansök här

[swiftfilter type="swf-select" container="#main" search_in="p" compare="in" child_only="false" name="filter-I" id="filter-I" show="fadeTo" hide="fadeTo" opacity="0.4" include_blank "Hållbara transporter" "Innovativa miljöer" "Natur- och kulturarv" "Små- och medelstora företag" "Sysselsättning"][/swiftfilter]

Aktuellt

  • Idéer växer i skogsnätverk
    Idéer växer i skogsnätverk

    Klimatförändringarna påverkar idag skogsbruket genom ökad nederbörd och varmare och osäkrare vintrar. I projektet Skoglig anpassning har man därför...

    0

Vad vi gjort

Har du ett Interregprojekt du vill visa upp? Lämna ditt bidrag här eller mejla oss.

Var i processen är du?

This is where the selling text goes and it has to be informative to give the user a brief of what this is all about.

 

 I det här steget behöver du ha litet olika saker som beskrivs här redo. Kanske kan man skriva en rad för att det inte ska bli för lite text.

MER HJÄLP
Läs mer i programmanualen >>
Se blanketter >>

I det här steget behöver du ha litet olika saker som beskrivs här redo. Kanske kan man skriva en rad för att det inte ska bli för lite text.  

Länk till manualen >>

I det här steget behöver du ha litet olika saker som beskrivs här redo. Kanske kan man skriva en rad för att det inte ska bli för lite text.  

Länk  >>

 I det här steget behöver du ha litet olika saker som beskrivs här redo. Kanske kan man skriva en rad för att det inte ska bli för lite text.  

Länk till något matnyttigt >>

Ansök senast 11 maj

Livskraft i en attraktiv region

Regionalt utvecklingsstöd ges till innovativa projekt, kunskapshöjning och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och samhällsutveckling mellan länderna. Tillsammans skapar vi ekonomisk tillväxt och en region där människor vill bo, verka och vistas. Mer om Interreg Detaljerad projektkarta

genomförda projekt

nya samarbeten

miljoner kronor

sökande parter

Vi hjälper dig