Projekt Inre Skandinavien 2007-2013

Delområdet Inre Skandinaviens beviljade projekt

De är sorterade efter typ av projekt (projekt/småprojekt/initieringsprojekt) och beslutsdatum.
Senaste beslutsdatum hittar du överst under varje typ av projekt.

Projekt
16 december 2013
304 8155 13 Regional digital agenda – Dalarna, Hedmark och Värmland >> Sluttrapport

11 september 2013
304 2977 13 Företagsamhet i hela skolan 2013/2014 >> Sluttrapport

17 juni 2013
304 2646 13 Närproducerad mat över gränsen >>

19 april 2012
304 1996 13 Scandinavian Heartland Next Generation >>

27 juni 2012
S30441 53 12 Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning >>
S30441 52 12 FEM 2020 >> Sluttrapport
S30441 51 12 VIA MENTORING – en metod för vekst och utveckling i næringslivet >> Sluttrapport
S30441 50 12 IT och Säkerhet i Inre Skandinavien >> Sluttrapport
S30441 49 12 Gransovning 2013 >> Slutrapport >>

21 oktober 2011
S30441 55 11 GREEN 2020 >>

7 april 2011
S30441 07 11 Nordens Beste innlandsregion 2020 >>
S30441 09 11 FEM Förnybar energi energieffektivisering och miljö >>
S30441 10 11 Fokuserad kompetanseutveckling >>
S30441 11 11 Destinationsutveckling Sälen-Idre-Trysil-Engerdal >>
S30441 13 11 Rookie To Whiz >> Slutrapport >>
S30441 14 11 Inre Skandinavien Export4Seasons >>
S30441 46 10 Ny i Inre Skandinavien >>

14 december 2010
S30441 48 10 Vänerlaxens fria gång >>
S30441 47 10 Projekt: Företagsamhet i hela skolan – Värmland >>
(Samarbetar nära S30441 8 10 nedan, tillägg av geografiskt område)
S30441 36 10 Bygg och anläggningskompetens i IS >> Slutrapport >>

20 maj 2010
S30441 8 10 Företagsamhet i hela skolan >>
S30441 6 10 VARMEEKOM Varme och energi kompetensutveckling >>

16 december 2009
S30441 45 09 Näringslivet som motor för inkludering >> Slutrapport >>
S30441 43 09 Gränslös fjällupplevelse i Fulufjället – Etapp II >> Slutrapport >>

19 maj 2009
S30441 8 09 Världens bästa idrottsregion >> Slutrapport >>
S30441 14 09 Att göra regionala skillnader till en styrka >> Slutrapport >>

12 december 2008
S30441 139 08 En levande Finnskog >>
S30441 146 08 Industricollege Inre Skandinavien >> Slutrapport >>
S30441 151 08 Dansregion >> Slutrapport >>
S30441 163 08 TRUST Hedmark Dalarna >> Slutrapport >>

12 september 2008
S30441 69 08 Gransregion Dansregion 2008 >> Slutrapport >>

11 september 2008
S30441 56 08 Barnens gränsland >> Slutrapport >>

3 juni 2008
S30441 57 08 FEM Förnybar energi energieffektivisering och miljö >> Slutrapport >>
S30441 58 08 Integrerad kompetensutveckling i partnerskap >>
S30441 59 08 Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft >> Slutrapport >>
S30441 62 08 Utveckling av elkraftsutbildning för Inre Skandinavien >>
S30441 66 08 GREEN Gränsöverskridande energisamarbete >> Slutrapport >>
S30441 70 08 Independent Music Network >> Slutrapport >>
S30441 74 08 Gränsvandring >> Slutrapport >>

28 maj 2008
S30441 76 08 The Scandinavian Way >>

Småprojekt
December 2013
304 8797 13 Identifiera kunskapsbehov i gränsregionen >>

November 2013
304 7817 13 Innovation utan gränser >>

September 2013
304 5088 13 Ungdomscamp för fred 2013 >>

 

Maj 2013

304 3664 13 Träteknisk utbildning – Inre Skandinavien >>

Oktober 2012
S30441 63 12 Green Drive >>
S30441 71 12 Finnskogen Natur- & Kulturpark >> Slutrapport >>

Septemer 2012
S30441 69 12 IT pedagogisk utveckling >> Slutrapport >>

Augusti 2011
S30441 47 11 Gränslöst Grönt Entreprenörskap – Gränslös grönn business >> Slutrapport >>

Mars 2011
S30441 68 10 Tillgänglighet-Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen >> Slutrapport >>

December 2009
S30441 35 09 Gränsstrattegisk kris och katastrofhantering >> Slutrapport >>

Augusti 2009
S30441 47 09 Kompetensutveckling Biofjärrvärmeproduktion >> Slutrapport >>

Juli 2009
S30441 38 09 NOSWINC Norway Sweden Incubators >>

Mars 2009
S30441 144 08 Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-Förstudie >> Slutrapport >>

Februari 2009
S30441 196 08 Bygg i gränsregionen en gemensam marknad för arbete och utbildning >> Slutrapport >>

Januari 2009
S30441 195 08 Världens bästa idrottsregion >> Slutrapport >>

December 2008
S30441 186 08 Kultur i skolan förstudie >> Slutrapport >>

Oktober 2008
S30441 173 08 Kultur och handelsvägar i Inre Skandinvia >> Slutrapport >>

Augusti 2008
S30441 86 08 Förstudie Bit (Bygg i trä) >> Slutrapport >>

Maj 2008
S30441 77 08 Nya ledare i inlandet >> Slutrapport >>

Initieringsprojekt
December 2008
S30441 183 08 Levande museer >> Slutrapport >>