Projekt Nordens Gröna Bälte 2007-2013

Projekt Nordens Gröna Bälte 2007-2013

De är sorterade efter typ av projekt (projekt/småprojekt/initieringsprojekt) och beslutsdatum.
Senaste beslutsdatum hittar du överst under varje typ av projekt.

Projekt
16 december 2013
304 6168 13 Behovsstyrd gränsöverskridande näringslivsutveckling 2014 och framåt, BGN 14 >>

25 oktober 2013
304 4159 13 Felles Fjellrev >>
304 3882 13 St Olavsloppet 2.0-en utvecklingsplan >>

17 juni 2013

304 3055 13 Mer nyheter ÖVER GRÄNSEN >>
304 3340 13 Energismart-idrottens interregional modell för energieffektivisering >>

8 maj 2013
304 1450 13 Kompetanse i verdikjeden for tre – fra design til ferdig byggverk >>
304 1246 13 North Cultitude 6263 >>

25 mars 2013
304 391 13 GRENI – Grönt Entreprenörskap och Innovationssystem – förstudie >>
304 631 13 Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft >>


14 september 2012
N30441 64 12 Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige-Norge >> Slutrapport >>

28 mars 2012
N30441 29 12 Bygdene dansar >> Slutrapport >>
N30441 27 12 Mid Nordic Film >> (Bytt namn från Mid Nordic Film Region)


N30441 26 12 Bioraffinaderi >>
N30441 24 12 PODD-RA >>
N30441 12 12 Missing Green Link MGL Elbanen STS >>
N30441 10 12 Förstudie – Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna >>
N30441  9 12 Business Relations Arena >> (Bytt namn från Gränslösa bransjemøten)


21 oktober 2011
N30441 66 11 Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv >> Slutrapport >>
N30441 58 11 Museer och minnen – Museer som arena för minnesträning >> Slutrapport >>
N30441 57 11 Gränslös miljö för Innovasjon, Forskning och Utbildning >>
N30441 56 11 Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid >>
N30441 51 11 Søka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk >>
N30441 49 11 Regionprojekt Vaajma (Midtskandinavisk regionprosjekt fase 2) >>

7 april 2011
N30441   4 11 Beslut En karolinerförening >>
N30441 15 11 Beslut Green Highway >>
N30441 16 11 Strukturerat Multidisciplinart Projekt SMP CCD >>
N30441 19 11 Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan MNES >>
N30441 23 11 Information och nyheter över gränsen >> Slutrapport >>

14 december 2010
N30441 34 10 CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn – CIFA >>
N30441 33 10 Kulturarvets hantverk >> Slutrapport >>

20 maj 2010
N30441 12 10 Husnyckeln >> Slutrapport >>
N30441 10 10 Granslos geografisk information II >> Slutrapport >>
N30441    9 10 Gransoverskridande Samverkan for Säkerhet >> Slutrapport >>
N30441    5 10 Felles Fjellrev >> Slutrapport >>

16 december 2009
N30441 51 09 Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling >> Slutrapport >>
N30441 50 09 Kvinnelige entreprenører – et verdiskapingspotensial >> Slutrapport >>
N30441 42 09 Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012 >>
 Slutrapport >>

19 maj 2009
N30441 19 09 Direktflyg till Röros Funäsdalen >> Slutrapport >>
N30441 16 09 Mittnordisk lantbrukshögskola pilotgenomforing och vidare planläggning
 >> Slutrapport >>

8 januari 2009
N30441 160 08 Mitt Skandinaviskt Regionprojekt GIM >> Slutrapport >>

12 december 2008
N30441 142 08 Vinnande val >> Slutrapport >>
N30441 153 08 Lärande kulturhistoria Austratt Klintaberg >> Slutrapport >>
N30441 157 08 Norsk svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv >> Slutrapport >>
N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem >> Slutrapport >>
N30441 159 08 Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsattning >> Slutrapport >>
N30441 165 08 TREff Träbranschens utvecklingscenter i NGB >> Slutrapport >>

25 juni 2008
N30441 24 08 SÖT ett samspel mellan Sundsvall Östersund och Trondheim >> Slutrapport >>

3 juni 2008
N30441 19 08 Midtnordisk höykapasitets bredbandsförbindelse >> Slutrapport >>
N30441 20 08 Filmcommission Jämtland Tröndelag >> Slutrapport >>
N30441 26 08 Midt-skandinavisk landbrukshögskole >> Slutrapport >>
N30441 27 08 Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion >> Slutrapport >>
N30441 30 08 Rondell >> Slutrapport >>
N30441 31 08 Et mer funksjonelt vegnett >> Slutrapport >>
N30441 33 08 Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung >> Slutrapport >>

Småprojekt

December 2013
304 8922 13 Natur og kulturarv som baerekraftig verdiskaper >>
304 4291 13 Arenabygging TRE >>
304 7907 13 GSS2 Förstudie för nytt projekt för vidareföring av GSS >>

September 2013
304 5821 13 Förstudie till Musselbältet >>

Juni 2013
304 3828 13 Förstudie Samverkan Science Parks >>

Mars 2013
304 1456 13 Regionala effekter >>

Juni 2012
N30441 34 12 BOINK >> Slutrapport >>

November 2011
N30441 72 11 Styring integrasjon og mangfold >> Slutrapport >>

Juni 2011
N30441 43 11 Bærekraft i Midt-Nordiske folkehøgskoler >> Slutrapport >>

Januari 2011
N30441 42 10 Distributed Concurrent Design >> Slutrapport >>

December 2010
N30441 51 10 Hållbar utveckling i Gränsfjällenfas 2 >> Slutrapport >>
N30441 29 10 Unga och empowerment >> Slutrapport >>

September 2010
N30441 38 10 Felles Ting >> Slutrapport >>
N30441 37 10 Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia >> Slutrapport >>

Mars 2010
N30441 2 10 Gränsregionalt samarbete >> Slutrapport >>

Februari 2010
N30441 1 10 Nyheter och information ÖVER GRÄNSEN >> Slutrapport >>

Januari 2010
N30441 68 09 Gränsfjällen – en arena för hållbar samhandling inom turism >> Slutrapport >>

November 2009
N30441 55 09 Mittnordiskt centrum för entreprenörskap i skolan >> Slutrapport >>

Februari 2009
N30441 197 08 Husnycklen >> Slutrapport >>

September 2008
N30441 128 08 FRAM för flera kvinnliga växtentreprenörer >> Slutrapport >>
N30441 118 08 ZIP Möte kulturliv och skola >>   Slutrapport >>

Juni 2008
N30441 80 08 Gränslös Geografisk Information >> Slutrapport >>

Maj 2008
N30441 35 08 Region Midt-skandinavia >> Slutrapport >>

Initieringsprojekt
Juni 2012
N30441 33 12  SPINN (endast IR-midler) >> Slutrapport >>

November 2011
N30441 44 11 Initieringsprosjekt for utviklinga av tverrfaglig samarbeid ang. integrering (endast IR-midler) >> Slutrapport >>

September 2011
N30441 70 11 60+ samarbeid over grensen (endast IR-midler) >> Slutrapport >>

Juni 2011
N30441 48 11 Energismarta föreningar i Nordens Gröna Bälte >> Slutrapport >>

Augusti 2010
N30441 41 10 Bygda Dansar i Jämtland og Nord-Trøndelag >> Slutrapport >>

Juli 2010
N30442 39 10 Ambulerande musikfestival (endst IR-midler) >>

Januari 2010
N30441 69 09 Jämt-Trönderskt musiksamarbete >> Slutrapport >>

Juni 2009
N30441 39 09 Rusbehandling, ettervern og oppfölging (endast IR-midler) >> Slutrapport >>

Februari 2009
N30441 5 09 Midtpunkten (endast IR-midler) >> Slutrapport >>
N30441 61 08 Felles Fjellrev (endast IR-midler) >> Slutrapport >>

Oktober 2008
N30441 125 08 Nor-Sve Temaresor >> Slutrapport >>

September 2008
N30441 123 08 Nettverksentrepenor Svensk-Norsk Industrisamarbeid >> Slutrapport >>
N30441 119 08 Gränslos fjällbygd >> Slutrapport >>

Augusti 2008
N30441 120 08 Lärande kulturhistoria Austrått-Klintaberg >> Slutrapport >>
N30441 100 08 Ungas levnadsvanor >> Slutrapport >>

N30441 99 08 Samverkan Dataföreningen Jämtland Sör-Nord Tröndelag >> Slutrapport >>

Juni 2008
N30441 107 08 Utveckling av idrottsturism och de strategiska ledarna >> Slutrapport >>
N30441 81 08 Vinnande val >> Slutrapport >>
N30441 101 08 Utreda och utveckla gemensamt fotbollslag i gränsområdet Lierne-Frostviken >> Slutrapport >>

Maj 2008
N30441 90 08 Utvecklingscentrum idrott och upplevelser för fler >> Slutrapport >>